skip to Main Content

судија Оља Ристова

105

Пробациската служба мора да заживее- проценка на ризик на обвинето лице

Законот за пробација донесен во 2015 година ги уредува пробациските работи и постапката за извршување на алтернативните мерки условна осуда со заштитен надзор, општокорисна работа...

8

Усвоено барањето за изземање на судијата Оља Ристова

Претседателот на Кривичниот суд Скопје го прифати барањето на судијката Оља Ристова за нејзино изземање од предметот на Специјалното јавно обвинителство означен како „Титаник 3“ во кој...

Back To Top