skip to Main Content

работници

3

Работниците кои се ослободени од работни обврски имаат право на целосна плата

Здравствената кризна состојба предизвикана од коронавирусот се претвори и во работничка криза, а најзасегнатите групи се хронично болните, родителите на деца до 10 годишна возраст...

8

Обезбедени 50 милиони евра заем од Светска банка за исплата на плати за работниците во приватниот сектор

Владата ја усвои Информацијата за реалоцирање на средства од Проектот за поврзување на локални патишта финансиран од Светска банка, во износ од 50 милиони евра,...

Back To Top