skip to Main Content

пробациска служба

105

Пробациската служба мора да заживее- проценка на ризик на обвинето лице

Законот за пробација донесен во 2015 година ги уредува пробациските работи и постапката за извршување на алтернативните мерки условна осуда со заштитен надзор, општокорисна работа...

2

Промоција на пробациската служба во Република Македонија

Управата за извршување на санкциите и Германската Фондација за меѓународна правна соработка IRZ денеска организираат тркалезна маса за промоција на пробациската служба во Македонија и...

Back To Top