skip to Main Content

Трудови

10

ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ВО МАКЕДОНИЈА

Образованието преставуваа  главна алка на цивилизацијата, поим со значение на вредност како и висок  степен на општествениот  развој и култура.Но, за жал нашиот македонски образовен...

51

Замрзнати можности

Еден од предусловите за успешна конфискација во кривичните постапки или успешно надоместување на имотно-правните барања е привременото обезбедување на предметите и имотот кои потоа би...

79

Вештакот – неправосуден орган со голема „правосудна“ моќ (втор дел)

Вештачењето е едно од доказните средства кои им стојат на располагање на странките заради утврдување на релевантноста на факти што немаат правничка природа. Согласно чл.236...

103

Нотаријатот во РСМ – апсурдно писарска професија

Апсурдност, поим кој означува бесмиленост, токму тоа е Нотарската професија, односно народски позната како „писарска професија”. Согласно законот за Нотаријат полека, но со сигурни чекори, оваа...

Back To Top