skip to Main Content

Судски Совет разреши петмина судии

    3
Судски Совет разреши петмина судии

Судскиот совет на Република Северна Македонија на 400-та седница одржана денеска го измени и дополни дневниот ред и одлучи да разреши петмина судии.

Разрешен е еден судија поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција и времено е оддалечен од вршење на судиската функција, по едно барање утврдено е нестручно и несовесно вршење на судиската функција, по едно барање разрешен е еден судија поради нестручно и несовесно вршење на функција како вршител на должност претседател на суд, по едно барање разрешен е еден судија поради потешка дисциплинска повреда, по едно барање разрешен е еден судија поради нестручно  и несовесно вршење на функцијата како вршител на должност претседател на суд, известуваат од Судски Совет.

3

ТАГОВИ: разрешување судии Судски совет

Back To Top