skip to Main Content

Соопштение од Регулаторна комисија за енергетика

    1
Соопштение од Регулаторна комисија за енергетика

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија ги повикува сите заинтересирани страни да достават по електронски пат, на официјалната е-меил адреса: erc@erc.org.mk, свои сугестии, забелешки и предлози, најдоцна до 30.07.2018 година, по однос на:

Предлог – Правилникот за сертификација на оператор на електропреносен систем и оператор на систем за пренос на природен гас.

Правилникот е објавен на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија: www.erc.org.m

1

ТАГОВИ: Природен гас Регулаторната комисија за енергетика

Back To Top