skip to Main Content

Покана за учество на презентацијата за измените на Царинскиот закон

    6
Покана за учество на презентацијата за измените на Царинскиот закон

Целта на презентацијата е економските оператори да се запознаат со измените на Царинскиот закон во делот на прекршочните одредби (Службен весник на РМ број 144 од 03.08.2018 г.). На презентацијата ќе бидат дадени и примери со цел да се развие дискусија за истите.

6

ТАГОВИ: закон Царинска управа

Back To Top