skip to Main Content

животна средина

4

За животна средина се издвојуваат десет милиони евра

Владата на Република Северна Македонија целосно ја разбира реакцијата на граѓаните и граѓанските организации предизвикана од загадувањето на воздухот, и ја споделува загриженоста. Од владината...

Back To Top