skip to Main Content

Уставен суд

2

Уставен наскоро ќе донесе одлука за застарување на предметите во кои се гонат функционери

Уставните судии на денешниот стручен колегиум ја разгледаа иницијативата за член 353, став 5 од Кривичниот законик кој се однесува на застарување на предметите или...

13

Уставен одлучи дека адвокатите од „27 април“ се противуставно казнети

Уставниот суд донесе одлука во која ги поништува решенијата на Кривичниот и на Апелациониот суд со кои парично беа казнети адвокатите Павлина Зефиќ и Панче Тошковски во...

3

Дескоска: Уставниот суд мора да ја преземе улогата на заштитник на Уставот и уставноста

Уставниот суд мора да се постави како орган, што ќе обезбедува заштита и ќе ги промовира човековите права и уставните вредности, односно ќе прави баланс...

4

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 8-а став 1 алинеја 4 во делот: „или постапка за престанок на работен...

3

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 24-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.10.2018 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 32 став 4 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр....

8

Владата му предложи на Уставен суд да не ја прифаќа иницијативата на Еленко Миланов

Владата на денешната седница му предложи на Уставнот суд да не ја прифати иницијативата на адвокатот Еленко Миланов за поведување постапка за оценување на уставноста...

7

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 8-а став 1 алинеја 4 во делот: „или постапка за престанок на работен...

Back To Top