skip to Main Content

Трудови

7

Дали ресторативниот приод се применува во судската пракса во кривичните постапки спрема децата

Законот за правда за децата, го застапува ресторативниот приод, истиот предвдува мерки на помош и заштита со помош за обештетување на оштетениот, го прифатил диверзиониот...

92

Митровска: Во правото се суди според закон, а не според судска пракса која одредени судии сами си ја сoздаваат

Не случајно се одлучив да пишувам за овој дел од институтот застареност, од причина што со моето долгогодишно искуство во правосудството како правник и како...

68

Зефиќ: Адвокатите се битна алка во правосудниот систем, а не само вокација

Адвокатурата како уставно предвидена категорија има важна улога во секое демократско општество, но и централна улога во правосудниот систем. Со давањето заклетва адвокатот си зема...

59

Морковот или стапот (3): Ќе почнат ли нашите Судови со примена на праксата на ЕСЧП?

Европскиот суд за човекови права годишно добива илјадници предмети за наводни повреди на човековите слободи и права, а најголемиот број на жалби се однесуваат на...

60

Матка под закуп(3): Сурогатството во Македонија – од казниво дело до либерална регулатива?

Како на професорка по медицинско казнено право, но пред сѐ како на жена, сурогатството повеќе од една деценија е предмет на моите размислувања и истражувања....

66

Матка под закуп(2)- Дали Европскиот суд за човекови права ја отвори вратата за легализација на сурогатството?

Откако во претходната колумна ги истакнав општите, но и моите лични дилеми во врска со сурогат - мајчинството, нагласувајќи на крајот дека реалните проблеми во...

Back To Top