skip to Main Content

Собраниска седница за разрешување и избор на министри

    6
Собраниска седница за разрешување и избор на министри

На 103-та собраниска седница на дневен ред е и предлогот за разрешување на неколку министри, кои ќе бидат заменети со нови имиња.

На дневниот ред се следниве точки: Предлог на одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија; Предлог за разрешување на членови на Владата на Република Северна Македонија; Предлог за избор на членови на Владата на Република Северна Македонија;
Предлог на закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица, по скратена постапка; Предлог на одлука за давање согласност на Статут на Универзитетот во Teтово.

6

ТАГОВИ: избор мјинистри собрание

Back To Top