skip to Main Content

Предлог-законот за правосудниот испит на усвојување во Собрание

    18
Предлог-законот за правосудниот испит на усвојување во Собрание

На вчерашната 143-та седница, Владата на РСМ го прифати текстот на Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за правосудниот испит, и донесе одлука тој да биде испратен на усвојување во Собранието.

Овој предлог закон е дел од пакетот од Стратегијата за реформи на правосудството и од Планот 18, и основна цел за негово донесување е усогласување на оваа област со легислативата на ЕУ според која се налага укинување на електронскиот начин на полагање на правосудниот испит и воведување на писмено и усно полагање на кандидатите пред стручна комисија, врз основа на мерила и објективни критериуми за проценка на нивните знаења.

18

ТАГОВИ: правосуден испит

Back To Top