skip to Main Content

Правосудството може да си го врати угледот со имплементација на донесените закони

    1
Правосудството може да си го врати угледот со имплементација на донесените закони

Во изминатиот период, Министерството за правда интензивно работеше на отстранување на сите законски и системски пречки на патот на правдата преку усогласување на законите со европската регулатива. Можеме со сигурност да кажеме дека имаме закони со европски стандарди со чија доследна имплементација, правосудството може да си го врати угледот и довербата во јавноста, велат во соопштение од Министерството за правда.

Остварувањето на заложбите за правда почнуваат со создавање на законска рамка, но за нивен успех неопходна е имплементација на тие закони и интегритет на оние кои ги имплементираат, а тоа се судиите, јавните обвинители, членовите на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, како и сите вработени во правосудството- наведуваат во соопштението.

Во градењето на законската рамка, Министерството за правда тргна од Стратегијата за реформи на правосудството донесена во 2017 година.

-Досега, донесени се десетина закони кои создаваат солидна правна основа, меѓу кои најзначајни се Законот за јавното обвинителство, Законот за Судскиот совет и Законот за управување со движењето на предметите во судовите, како и измените и дополнувањата на Законот за Советот на јавните обвинители и Законот за судови. Создадовме можност за независна, ефикасна, транспарентна и професионална работа на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, како и ефикасни постапки за одговорност на судии и јавни обвинители за нестручно и несовесно вршење на работата. Ги заостривме критериумите за избор на судии и јавни обвинители- стои во соопштението.

Оттаму наведуваат дека се обезбедени основи за квалитетот и ефикасноста на судиите да се мерат објективно, според бројот на решени предмети, бројот на обжалени пресуди, бројот на потврдени пресуди, причините за укинување на пресудите и времетраењето на судските постапки. Предвидена е и постапка за одговорност на член на Судскиот совет.

Со новодонесениот Закон за јавното обвинителство, наведуваат до министерството, овозможуваме продолжување на сите започнати постапки, воведовме гаранции за независноста на јавното обвинителство и зголемена ефикасност на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

-Создадовме гаранција за спречување на манипулацијата со АКМИС системот кој во минатото се злоупотребуваше за избор на подобни судии кои ќе работат на конкретни предмети. Со новиот Закон за управување со движењето на предметите во судовите и Законот за судовите предвидовме основ за разрешување на судии и претседател на суд ако предметите не се доделуваат по случаен избор преку АКМИС. Создадовме правен основ и за сличен систем за распределба на предмети по случаен избор и во рамки на Јавното обвинителство- стои во соопштението.

Тргнувајќи од сето ова, велат оттаму, очекуваат сите институции во рамки на правосудството да ја имаат предвид својата улога во градењето на систем на владеење на правото, почитување на човековите права и напредувањето на патот на евроинтеграцијата.

Судиите и обвинителите, членовите на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители се сега на потег, велат од ресорното министерство.

Исто така, наведено е дека ресорното министерство ги поддржува граѓаните во нивните барања за враќање на довербата во правосудството, но заради почитување на принципите на немешање во судската власт.

1

ТАГОВИ: закони Министерство за правда судство

Back To Top