skip to Main Content

Нова алатка за транспарентност за јавниот долг

    4
Нова алатка за транспарентност за јавниот долг

Од денес граѓаните имаат можност да се информираат за јавниот долг преку новата алатка за транспарентност javendolg.open.finance.gov.mk, која ја изработи Министерството за финансии со поддршка на ИРИ и УСАИД.

На страната се детално прикажани долгот, неговото движење по години, раздолжувањата, повлекувањата за 2020 и како ќе се финансира.

Министерката за финансии Нина Ангеловска на јавната презентација на платформата посочи дека преку целосна фискална транспарентност, граѓаните ќе можат да ги препознаат непотполните и лажни вести кои се злоупотребуваат за политичко поентирање.

– Силно се залагам за фискална транспарентност и едукација на даночните обврзници, граѓаните за јавните финансии, клучните буџетски документи, што сметам дека е особено важно за млади демократи како нас. Без разлика на економското познавање на граѓаните, податоците се прикажани и систематизирани на едноставен и разбирлив начин, се со цел да бидат јасни за широката публика.  Со ваквото лесно разбирливо претставување на податоците за јавниот долг, убедени сме дека ќе придонесеме кон намалување на заблудите кои постојат во однос на задолжувањето, нивото и одржливоста на јавниот долг, а воедно ќе придонесеме и кон финансиска едукација на широката јавност – рече министрката Ангеловска.

Платформата се состои од пет дела: јавниот долг и компонентите од кои се состои, движењето на долгот по години, финансирањето на јавниот долг во 2020, издавањето на хартии од вредност и едукативен дел.

На страната се достапни податоци за средствата кои ќе се повлекуваат на домашниот и странскиот пазар во текот на 2020 година, но и дека треба дома и во странство да се отплатат стари долгови во износ од над 700 милиони евра.

Во насока на зголемување на фискалната транспарентност на платформата се објавуваат податоци кои претходно не биле објавени, како долгот на јавните претпријатија за секое одделно, како и очекуваното задолжување, раздолжување на претпријатијата во 2020 година.

Исто така, детално се објаснети инструментите за финансирање на долгот – државните хартии од вредност и еврообврзниците.

– Изминатиов период за секоја аукција има вести дека државата се задолжила за одреден износ. Утредента пак, кога се раздолжуваме по основ на стари доспеани долгови од претходно издадени  државни хартии од вредност, тоа не се пренесува. А вистината колку пари се повлекле по основ на таа аукција, е на средината. Тоа е сумата која сме ја издале минус сумата која сме ја вратиле утредента или во некој од следните денови. Понатаму, сега државните хартии од вредност имаат историски најниска каматна стапка и се еден од најефтините извори за финансирање на буџетскиот дефицит – рече Ангеловска и посочи дека ако за 12 месечни записи каматната стапка изнесувала порано 8% сега изнесува 0,5%.

Дадени се податоци од сите досега издадени еврообврзници со сума и каматна стапка, како и кога доспеваат за отплата.

-Ако кликнеме на отплатите на еврообврзниците ги имаме сите обврзници како што доспеале или доспеваат за наплата. Како што гледате, годинава, во 2021, 2023 и 2025 година доспеваат за отплата еврообврзници во вкупна вредност од една милијарда и 628 милиони евра – рече Ангеловска.

Таа посочи дека оваа алатка може да се користи и во насока на финансиска едукација бидејќи има доста аналитички компоненти.

-Да се обратам на младите, на студентите – УЧЕТЕ, АНАЛИЗИРАЈТЕ, истражувајте…имате податоци да правите семинарски, дипломски, проверувајте се што ќе ви се презентира, сами пресудувајте што е популизам што е вистинска работа и желба да се сработи и да се покаже со дело. Проверувајте, читајте што е точно а што е популистичка извртена или лажна вест. Мојот став е прагматичен и имаме многу проблеми за решавање и треба сите да се фокусираме на решавање на истите, а време за популизам немаме – рече Ангеловска.

Платформата е достапна на македонски, англиски и албански јазик, истата ќе се апдејтира на месечно и тримесечно ниво, согласно објавата на различни категории податоци. Инаку ова е трета алатка за транспарентност пуштена од страна на Министерството за финансии во последната половина година, по „Отворени финансии“ и „Реализација на капитални расходи по буџетски корисници“.

4

ТАГОВИ: алатка ангеловска јавен долг

Back To Top