skip to Main Content

Државниот инспекторат за градежништво ќе врши нов увид на дивоградбите во Стара Чаршија

    6
Државниот инспекторат за градежништво ќе врши нов увид на дивоградбите во Стара Чаршија

На редовната 7-ма седница што се одржа во Охрид, Владата на Република Северна Македонија не го прифати приложениот извештај на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и го задолжи да изврши нов увид на бесправно доградените објекти во јадрото на Старата Скопска Чаршија.

Во врска со оваа точка, Владата ја задолжи Агенцијата за катастар да достави визуелен приказ на заштитеното јадро и да ги маркира објектите за кои постои сомневање дека се бесправно доградени.

6

ТАГОВИ: владина седница старата чаршија

Back To Top