skip to Main Content

Донесена владина Уредба за финансирање на ОТА за време на вонредна состојба

    2
Донесена владина Уредба за финансирање на ОТА за време на вонредна состојба

Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за електронски комуникации во делот на финансирање на ОТА, за време на вонредна состојба, а со цел обезбедување на континуитет на работењето на Агенцијата во текот на 2020 година, односно за непречено извршување на дејноста на Оперативно-техничката агенција, како и спроведување на надлежностите на Агенцијата за електронски комуникации утврдени во закон.

Со донесување на оваа Уредбата со законска сила на начин како што е предложена, се овозможува Агенцијата за електронски комуникации да ги оствари своите обврски согласно Законот за електронски комуникации во делот на финансирање на ОТА, а на Оперативно-техничката агенција ѝ се овозможува непречено извршување на надлежностите.

2

ТАГОВИ: Влада ота уредба финансирање

Back To Top